0
Jūsų krepšelis
Nuolaida rinkiniams
-0.00€
Tarpinė suma:
0.00€
PVM:
0.00€
Pristatymas su PVM:
0€

Bendra suma:
0€
Tęsti apmokėjimą

Slapukai

SLAPUKAI


Ką reiškia Slapukai?

Slapukai apibrėžia pagrindines asmens duomenų tvarkymo taisykles ir sąlygas, kurios taikomos interneto svetainių www.Foodbalance.lt (toliau bendrai - Interneto svetainės, o kiekviena atskirai - Interneto svetainės) lankytojams, UAB Kremista paslaugų gavėjams ir prekių įgijėjams; asmenims, atlikusiems aktyvius veiksmus Food balance valdomose socialinės žiniasklaidos paskyrose; Food balance lojalumo programos dalyviams, įsigijusiems nuolaidų kortelę „Noriu“ (toliau – Noriu kortelė); asmenims, užsisakiusiems maisto per interneto platformą www.foodout.lt ar kito paslaugų tiekėjo; asmenims, sutikusiems gauti Food balance rinkodaros medžiagą; kandidatams, dalyvaujantiems Food balance atrankose į darbo vietas; asmenims, dalyvaujantiems Food balance organizuojamuose renginiuose; asmenims, kurie kreipiasi į Food balance (toliau – Klientas).

Apie Food Balance

„Derinti maisto produktus, neviršyti numatytos dienos kalorijų normos…“, – tokius dietologų patarimus (o gal net ir konkrečius produktų sąrašus) žino kiekvienas kada nors susimąstęs apie sveikesnę mitybą ar figūros dailinimą. Tačiau planas „valgysiu sveikai“ dažnai čia ir pasibaigia: nelieka laiko, žinių ar sąlygų gaminti bei planuoti savo mitybą. „Maisto balansas“ – kavinė, kuri padeda išspręsti amžinąją problemą: sekti savo kalorijas bei vartoti subalansuotą maistą.

Kas yra asmens duomenys?

Asmens duomenys yra bet kokia Food balance apie Klientą renkama informacija, kuri gali būti panaudota Kliento asmens tapatybei nustatyti bei yra saugoma elektroniniu ar kitu būdu. Asmens duomenys apima bet kokią informaciją, įskaitant Kliento vardą, pavardę, adresą, lytį, elektroninio pašto adresą, telefono numerį, gimimo datą, Noriu kortelės numerį, kurią apie Klientus Food balance renka dėl šioje Privatumo politikoje ar atskirame Kliento sutikime ar susitarime su Food balance nurodytų tikslų. Šie duomenys taip pat apima viešoje erdvėje esančią Klientų asmeninę informaciją, su kuria Food balance susipažįsta Klientui susisiekus su Food balance socialinės žiniasklaidos priemonėmis ar atlikus aktyvius veiksmus socialinės žiniasklaidos paskyrose.

Kaip Food Balance renka bei naudoja Klientų asmens duomenis

Food balance yra reikalingi Klientų asmens duomenys, kurie gali būti renkami toliau aprašomais būdais. Privatumo politikoje nurodome, ko galima tikėtis, kai Food balance renka asmens duomenis apie: asmenis, kurie naudojasi Food balance paslaugomis ar įsigyja Food balance platinamų prekių; asmenis, kurie sutinka gauti Food balance rindodaros medžiagą; su Food balance susisiekusius asmenis; Interneto svetainių lankytojus; asmenis, įsigijusius Noriu kortelę; socialinės žiniasklaidos priemonių naudotojus, kurie Food balance valdomuose socialinės žiniasklaidos tinklų paskyrose kreipiasi į Food balance ar aktyviais veiksmais jose dalyvauja; asmenis, kurie registruojasi ir (ar) dalyvauja renginiuose, kuriuos organizuoja Food balance; kandidatus į darbo vietą Food balance.

Asmens duomenys, kurie yra tvarkomi teikiant paslaugas ir parduodant prekes

Duomenų tvarkymo tikslas: Prekių pardavimas ar paslaugų teikimas, sutarties sudarymas ir vykdymas, apmokėjimas. Tvarkomi asmens duomenys: Apsilankius Food balance valdomuose restoranuose ir apmokėjus bankine kortele: atsiskaitymo kortelės numeris, data, prekė arba paslauga, atsiskaitymo suma. Užsisakius maisto per internetinę platformą www.foodbalance.lt arba kitą partnerį: užsakymas, adresas, telefonas, atsiskaitymo būdas. Kai išrašoma PVM sąskaita faktūra: privalomi PVM sąskaitos faktūros rekvizitai. Duomenų tvarkymo terminas: 10 metų po sutarties sudarymo sutarties sudarymo faktą patvirtinantys duomenys ir su sutarties sudarymu susijusi informacija bei finansines operacijas patvirtinantys dokumentai. 5 metai kita informacija. Duomenų tvarkymo pagrindas: Sutarties vykdymas.

Profiliavimas teikiant asmeninius pasiūlymus

Profiliavimas asmeninių pasiūlymu teikimo tikslu vykdomas asmenų, kurie yra sulaukę 16 metų amžiaus ir davę savo sutikimą, atžvilgiu. Siekiant suteikti privalumus, asmeninius pasiūlymus Klientams, kurie yra pateikę savo kontaktinius duomenis ir sutikę, kad jų atžvilgiu būtų atliekama automatizuota asmens duomenų analizė ir automatizuotas sprendimų priėmimas, įskaitant profiliavimą, Food balance, pritaikydama konkrečius algoritmus, analizuos asmenų pateiktus duomenis taip pat naudojimosi Food balance lojalumo programos, Noriu kortelės, paslaugų teikimo ar prekių pardavimo duomenų istoriją. Ši Food balance atliekama asmens duomenų analizė ir automatizuotas sprendimų priėmimas, neturi asmenims teisinio ar kito reikšmingo poveikio ir suteikia tik privalumus gaunant asmeniškai naudingus pasiūlymus. Asmeninių pasiūlymų teikimo tikslu Food balance tvarkys tokius asmens duomenis: vardas, pavardė, adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, gimimo data, Noriu kortelės numeris, naudojimosi Food balance paslaugomis duomenys (įskaitant pasinaudojimo paslauga, prekių pristatymo adresą, datą ir laiką, paslaugų pavadinimą, kiekius, sumą, atsiskaitymo būdą), Food balance pateiktų asmeninių pasiūlymų istorija ir informacija apie pasinaudojimą jais. Jūsų suteiktą sutikimą ir įrodymus apie jį mes saugosime 5 metus po Noriu kortelės galiojimo laikotarpio pabaigos. Klientas turi teisę bet kada atšaukti sutikimą gauti asmeninius pasiūlymus, pranešdamas apie tai elektroniniu paštu info@foodbalance.lt, tokiu atveju Klientas toliau negalės gauti bei naudotis asmeniniais pasiūlymais.

Tiesioginė rinkodara

Tiesioginė rinkodara vykdoma asmenų, kurie yra sulaukę 16 metų amžiaus ir davę savo sutikimą, atžvilgiu. Asmenims, kurie yra suteikę savo kontaktinius duomenis ir išreiškę norą gauti informaciją apie Food balance siūlomas prekes ir (ar) paslaugas, elektroninio ryšio priemonėmis siųsime pasiūlymus dėl Food balance paslaugų teikimo ar prekių pardavimo, naujienlaiškius ir kitą reklaminę medžiagą, teirausimės nuomonės apie suteiktas paslaugas, pranešime Food balance naujienas, paslaugų teikimo tvarką. Tiesioginės rinkodaros tikslu Food balance tvarkys tokius Klientų asmens duomenis: vardą, pavardę, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, gimimo datą, lytį, miestą. Jei nenurodysite nei vieno kontakto, mes negalėsime Jums siųsti tiesioginės rinkodaros pranešimų. Klientų duomenys tiesioginės rinkodaros tikslu bus naudojami 5 metus po sutikimo gavimo, o po to ištrinami. Jei esate mūsų Klientas ir nepareiškėte prieštaravimo dėl Food balance tiesioginės rinkodaros pranešimų gavimo, Food balance savo teisėto intereso pagrindu siųs pranešimus dėl savo teikiamų paslaugų ir parduodamų prekių. Šiuo atveju Jūsų duomenys tiesioginės rinkodaros tikslu bus naudojami Noriu kortelės galiojimo laikotarpiu. Klientas turi teisę bet kada atsisakyti gauti tiesioginės rinkodaros pranešimų, pranešdamas apie tai Food balance elektroniniu paštu info@foodbalance.lt.

Susisiekite su mumis

Interneto svetainėje pateikta, kaip galite susisiekti su Food balance. Visus pranešimus priimame, peržiūrime ir atsakymus pateikiame patys. Jei su mumis susisieksite elektroniniu paštu, mes tvarkysime tokius Jūsų duomenis: Jūsų vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą, telefono numerį, susirašinėjimo tekstą bei pateiktą medžiagą (nuotrauką). Tokie duomenys bus tvarkomi Jūsų sutikimo pagrindu, siekiant atsakyti į Jums rūpimus klausimus, taip pat klientų atsiliepimų administravimo, vertinimo ir nagrinėjimo tikslu. Jei nepateiksite savo kontaktinių duomenų, su Jumis nebus įmanoma susisiekti. Susirašinėjimas saugomas 4 metus nuo žinutės gavimo, išskyrus informaciją, kurios saugojimui Privatumo politikoje ar teisės aktuose nustatyti kiti terminai. Visi asmens duomenys, kuriuos pateikiate bendraudami su mumis, yra naudojami tik aukščiau nurodytais tikslais ir pranešimams peržiūrėti bei komunikacijos srautams administruoti ir valdyti. Įsipareigojame be aiškaus Jūsų sutikimo nenaudoti Jūsų asmens duomenų jokiuose leidiniuose taip, kad būtų įmanoma nustatyti Jūsų asmens tapatybę. Prašome atkreipti dėmesį, kad mums gali tekti susisiekti su Jumis paštu, elektroniniu paštu, telefonu. Pasikeitus Jūsų asmens duomenimis, prašome nedelsiant pranešti mums.

Interneto svetainių lankytojai

Registruotis ir susikurti paskyrą Interneto svetainėje gali asmenys, nuo 16 metų amžiaus. identifikacijos tikslais Food balance sutarties vykdymo pagrindu tvarko Jūsų el. pašto adresą. Registruojantis Jūsų prašysime pateikti šiuos duomenis: vardas, pavardė, gimimo data, telefono numeris ir el. paštas. Jūs taip pat galite prisijungti naudojantis Facebook. Registruojantis per Facebook paskyrą Food balance tvarkys šiuos duomenis: Jūsų viešo profilio duomenis, el. pašto adresą ir draugų sąrašą. Visa informacija, kurią Food balance pateikiate tapdami registruotais Klientais, bus laikoma ir saugoma Kliento sutikimu, vadovaujantis Privatumo politikos sąlygomis. Jei, mūsų pagrįsta nuomone, Jūs pažeidėte bet kurią mūsų Privatumo politikos nuostatų, mes turime teisę bet kada užblokuoti Kliento paskyrą. Jei žinote ar įtariate, kad pašalinis asmuo sužinojo Jūsų registracijos vardą (elektroninio pašto adresą) ir (ar) slaptažodį, privalote kuo greičiau mums apie tai pranešti elektroniniu paštu: info@foodbalance.lt. Jūsų prisijungimo duomenys bus saugomi 5 metus nuo paskutinio prisijungimo dienos.

Slapukai

Slapukas yra nedidelis iš raidžių ir skaitmenų sudarytas failas, kurį Jūsų sutikimu mes įrašome į Jūsų naršyklę arba standųjį Jūsų kompiuterio diską. Siekdami skirtingų tikslų, naudojame skirtingus slapukus. Slapukai taip pat padeda mums atskirti Jus nuo kitų Interneto svetainės naudotojų, taigi užtikrina malonesnę Interneto svetainės naudojimo patirtį ir leidžia tobulinti Interneto svetainę. Dauguma naršyklių leidžia atmesti visus slapukus, o kai kuriose naršyklėse yra galimybė atmesti tik trečiųjų šalių slapukus. Tad Jūs galite pasinaudoti šiomis galimybėmis. Tačiau atkreipkite dėmesį į tai, kad visų slapukų blokavimas turės neigiamą poveikį Interneto svetainės naudojimui, ir be slapukų Jūs negalėsite naudotis visomis Interneto svetainėje teikiamomis paslaugomis. Mes naudojame toliau apibūdintus slapukus, kurių detalų sąrašą rasite [ČIA]: a. Absoliučiai būtini slapukai. Šie slapukai yra būtini tam, kad Interneto svetainė galėtų veikti. Tokiais slapukais tvarkomų duomenų pagrindas yra tinkamas sutarties vykdymas Klientui lankantis Interneto svetainėje, o Food balance užtikrinant apsilankymo kokybę bei saugumą. Tai gali būti slapukai, kurie, pavyzdžiui, leidžia Klientui prisijungti ir patekti į apsaugotas Interneto svetainių zonas, registruotis į renginius arba naudotis kitomis paslaugomis. b. Analitiniai ir (arba) veiksmingumo slapukai. Šie slapukai leidžia Food balance atpažinti ir suskaičiuoti svetainės lankytojus bei stebėti, kaip lankytojai juda po Interneto svetainę ja naudodamiesi. Tai padeda Food balance pagerinti svetainės veikimą, pavyzdžiui, užtikrinti, kad Klientai galėtų lengvai rasti tai, ko ieško. Šių slapukų renkamų duomenų tvarkymo pagrindas yra Klientų sutikimas. c. Funkciniai slapukai. Šie slapukai yra naudojami Klientams atpažinti, kai jie grįžta į Interneto svetainę. Tai leidžia Food balance pateikti pagal Klientų poreikius pritaikytą turinį, įsiminti Klientams aktualią informaciją. Šių slapukų renkamų duomenų tvarkymo pagrindas yra Klientų sutikimas.

Trečiųjų šalių paslaugos

Kiekvieną kartą, kai Klientas apsilanko Interneto svetainėse, Food balance trečiosios šalies programinės įrangos „Google Analytics“ pagalba yra renkama informaciją apie tai, kaip Klientai naudojasi Interneto svetaine. Pavyzdžiui, fiksuojami Klientų veiksmai Interneto svetainėje ir nustatomi jo elgesio modeliai. Ši paslauga yra naudojama siekiant nustatyti, kiek žmonių lankosi Interneto svetainėje ir įvairiose jos dalyse. Surinkta informacija padeda išsiaiškinti, kaip Interneto svetainė veikia, ir kaip ją Food balance galėtų pagerinti. Food balance nenustatinėja Klientų asmens tapatybės ir neleidžia to daryti programai „Google Analytics“.

Socialinės žiniasklaidos priemonės

Visą informaciją, kurią mums pateikiate socialinės žiniasklaidos priemonėmis (įskaitant pranešimus, laukelių „Like“ ir „Follow“ naudojimą, bei kitą komunikaciją), kontroliuoja socialinio tinklo valdytojas. Interneto svetainėse pateikiamos nuorodos į mūsų paskyras socialinės žiniasklaidos priemonėse. Šiuo metu turime šias paskyras: - tinkle “Facebook“, kurio privatumo pranešimas yra pateikiamas adresu https://www.facebook.com/privacy/explanation: „Maisto balansas“. - tinkle „Instagram“, kurio privatumo pranešimas yra pateikiamas adresu https://www.facebook.com/privacy/explanation: https://help.instagram.com/: „Maisto balansas“. Rekomenduojame perskaityti trečiųjų šalių privatumo pranešimus ir tiesiogiai susisiekti su paslaugų teikėjais, jei Jums kyla bet kokių klausimų dėl to, kaip jie naudoja Jūsų asmens duomenis.

Dalyvavimas Food balance renginiuose

Registravimo į Food balance renginius tikslu Jūsų sutikimo pagrindu mes tvarkysime tokius Jūsų duomenis: asmens vardą, pavardę, miestą, elektroninio pašto adresą, telefono numerį, gimimo datą, lytį. Šiuos duomenis saugosime 30 dienų po renginio pabaigos. Jums sutikus, Jūsų dalyvavimo faktas, vardas, pavardė ir nuotrauka bus naudojami pranešant visuomenei apie Food balance renginius. Mes įsipareigojame tokių nuotraukų naudojimu nepažeisti Jūsų garbės ir orumo. Jūsų nuotraukos Jūsų sutikimu gali būti publikuojamos Food balance socialinės žiniasklaidos paskyrose, Interneto svetainėje. Žiniasklaidos atstovai gali publikuoti Jūsų nuotraukas tik laikydamiesi jiems taikomų įstatymų reikalavimų, tačiau Food balance neatsako už žiniasklaidos atstovų veiksmus. Nuotraukos bus publikuojamos ir saugomos 3 metus po renginio, išskyrus įstatymų leidžiamas išimtis.

Dalyvavimas atrankose

Food balance renka ir tvarko Jūsų gyvenimo aprašymą ir/ar motyvacinį laišką ir/ar kitą Jūsų pateiktą informaciją dalyvavimo atrankoje metu darbo atrankos vykdymo tikslu Jūsų sutikimo pagrindu, kurį Jūs išreiškiate Food balance, atsiųsdami savo gyvenimo aprašymą. Jei nepateiksite savo gyvenimo aprašymo ir/ar motyvacinio laiško, mes negalėsime įvertinti Jūsų tinkamumo užimti siūlomas pareigas. Pasibaigus darbuotojų atrankai, Jūsų asmens duomenis įsipareigojame ištrinti ir/ar sunaikinti per 5 darbo dienas po to, kai su atrinktu kandidatu bus pasirašyta darbo sutartis.

Duomenų atskleidimas

Mes galime atskleisti informaciją apie Jus mūsų darbuotojams, vadybininkams, tarpininkams ar paslaugų tiekėjams, jei pagrįstai reikia tiems tikslams, kaip nurodyta šioje Privatumo politikoje. Be to, mes galime atskleisti informaciją apie Jus: jei turime padaryti tai pagal įstatymą; siekiant apginti savo teises ar interesus; ketinant parduoti Food balance veiklos ar jos turto dalį, atskleidžiant Jūsų asmens duomenis potencialiam veiklos ar jos dalies pirkėjui; pardavus Food balance veiklą ar jos esminę turto dalį tretiesiems asmenims. Jūsų asmens duomenys nebus perduodami trečiajai valstybei ir (ar) tarptautinei organizacijai. Mes neteikiame Jūsų asmens duomenų jokioms trečiosioms šalims, išskyrus šioje Privatumo politikoje numatytus atvejus. Privatumo politikoje nurodytas gavėjų sąrašas ar gavėjų kategorijos gali keistis, todėl jei pageidaujate būti informuoti apie Jūsų asmens duomenų gavėjų pokyčius, prašome apie tai mums pranešti elektroniniu paštu info@foodbalance.lt, nurodant „Pageidauju gauti informaciją apie mano asmens duomenų gavėjų pasikeitimą, vardas, pavardė“.

Jūsų asmens duomenų saugumas

Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi laikantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, mes įgyvendiname organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

Jūsų teisės

Šiame skyriuje pateikiama informacija apie Jūsų turimas teises, susijusias su mūsų vykdomu Jūsų asmens duomenų tvarkymu, ir atvejus, kada šiomis teisėmis galite pasinaudoti. Jei norite gauti daugiau informacijos apie savo teises ar jas įgyvendinti, susisiekite su mumis šiuo elektroninio pašto adresu: info@foodbalance.lt. Food balance nepagrįstai nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo prašymo gavimo, Jums pateiks informaciją apie veiksmus, kurių imtasi gavus Jūsų prašymą dėl Jūsų teisių įgyvendinimo. Atsižvelgiant į prašymo sudėtingumą ir gautų prašymų skaičių, minėtas terminas gali būti pratęstas dar 2 mėnesiams, bet tokiu atveju mes Jus per 1 mėnesį nuo prašymo gavimo informuosime apie tokį termino pratęsimą ir jo priežastis. Food balance atsisakys įgyvendinti šias Jūsų teises tik teisės aktuose numatytais atvejais.

Teisė atšaukti sutikimą

Jei esate pateikę mums aiškų sutikimą dėl Jūsų duomenų tvarkymo, jį galite bet kada atšaukti apie tai pranešdami elektroninio pašto adresu: info@foodbalance.lt.

Teisė susipažinti su savo asmens duomenimis

Siekiame, kad Jūs iki galo suprastumėte, kaip mes naudojame Jūsų asmens duomenis, ir dėl to nepatirtumėte jokių nepatogumų. Jūs galite bet kada susisiekti su mumis ir pasiteirauti, ar mes tvarkome kokius nors Jūsų asmens duomenis. Jei mes saugome ar bet kokiu būdu naudojame Jūsų asmens duomenis, Jūs turite teisę su jais susipažinti. Norėdami tai padaryti, pateikite mums rašytinį prašymą šiuo elektroninio pašto adresu: info@foodbalance.lt, patvirtinkite savo asmens tapatybę; teikdami tokį prašymą, laikykitės sąžiningumo ir protingumo principų.

Teisė prašyti suteikti daugiau informacijos

Tikimės, kad Jūs suprasite, jog aptarti visus įmanomus asmens duomenų rinkimo ir naudojimo būdus yra labai sudėtinga. Mes stengiamės pateikti kuo aiškesnę ir išsamesnę informaciją bei įsipareigojame atnaujinti šią Privatumo politiką, pasikeitus asmens duomenų naudojimo procesui. Vis dėlto, jei turite kokių nors klausimų apie Jūsų asmens duomenų naudojimą, džiaugsimės galėdami į juos atsakyti arba suteiksime visą papildomą informaciją, kurią galime atskleisti. Jei turite kokių nors konkrečių klausimų arba nesupratote pateiktos informacijos, susisiekite su mumis.

Papildomos teisės

Toliau pateikiame informaciją apie papildomas Jūsų turimas teises, kurias galite įgyvendinti laikydamiesi toliau aprašytos tvarkos. Jūs turite teisę prašyti mūsų ištaisyti bet kokius turimų duomenų netikslumus. Tokiu atveju mes galime paprašyti Jūsų patvirtinti ištaisytą informaciją. Jūs turite teisę prašyti mūsų ištrinti Jūsų asmens duomenis. Prašome atkreipti dėmesį, kad tokį prašymą galėsime įvykdyti tik, jei: Jūsų asmens duomenys yra nebereikalingi tikslams, kuriems jie buvo surinkti, įgyvendinti (pavyzdžiui, mums reikalingi Jūsų asmens duomenys, kad galėtume atsakyti į Jūsų laiškus); rinkti, saugoti arba naudoti asmens duomenis mums draudžia įstatymai; Jūsų asmens duomenys yra nereikalingi, siekiant nustatyti, įgyvendinti arba ginti teisinį reikalavimą, pavyzdžiui, teisiniame procese. c. Jūs turite teisę prašyti mūsų riboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą arba jų netvarkyti: laikotarpiu, kurio reikia tam, kad įsitikintumėme Jūsų asmens duomenų tikslumu, kai pateikiate pretenzijas dėl duomenų tikslumo; kai mūsų vykdomas Jūsų asmens duomenų rinkimas, saugojimas arba naudojimas yra neteisėtas, tačiau nusprendžiate neprašyti ištrinti duomenų; kai Jūsų asmens duomenys mums yra nebereikalingi, tačiau Jums jų reikia, kad galėtumėte nustatyti, įvykdyti arba apginti teisinį reikalavimą; laikotarpiu, kurio reikia tam, kad būtų nustatyta, ar mes turime svarbesnį teisinį pagrindą ir toliau tvarkyti Jūsų asmens duomenis, jei pasinaudojote savo teise išreikšti prieštaravimą dėl asmens duomenų tvarkymo. d. Jūs turite teisę į duomenų, kuriuos iš Jūsų gavome Jums sutinkant arba sutarties sudarymo tikslais, perkėlimą. Jums pasinaudojus šia teise, Jūsų prašymu perkelsime Jūsų pateiktų duomenų kopiją. e. Jūs turite teisę nesutikti, kad mes naudotumėme Jūsų asmens duomenis: kai tokius duomenis naudojame siekdami užtikrinti savo teisėtus interesus, tačiau neturime svarbesnio teisinio pagrindo ir toliau naudoti Jūsų asmens duomenis; arba bet kada, kai Jūsų asmens duomenis naudojame naujienlaiškiams siųsti arba tiesioginės rinkodaros tikslais. Tokiu atveju duomenys nebebus naudojami šiais tikslais, tačiau jie gali būti naudojami kitais teisėtais tikslais. bet kada, kai Jūsų asmens duomenų atžvilgiu taikomas profilaivimas, asmeninių pasiūlymų teikimo tikslu. Tokiu atveju duomenys nebebus naudojami šiais tikslais, tačiau jie gali būti naudojami kitais teisėtais tikslais.

Nusiskundimai

Jei manote, kad Jūsų, kaip asmens duomenų subjekto, teisės yra ir (ar) gali būti pažeistos, prašome nedelsiant kreiptis į mus su skundu elektroninio pašto adresu info@foodbalance.lt. Tik gavus Jūsų skundą mes įsipareigojame susisiekti su Jumis per pagrįstą laikotarpį ir informuoti apie skundo tyrimo eigą, o vėliau ir apie rezultatą. Jei tyrimo rezultatai Jūsų netenkins, galėsite pateikti skundą priežiūros institucijai - Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

Atsakomybė

Jūs esate atsakingi už savo slaptažodžio ir pateikiamų duomenų konfidencialumą bei už bet kuriuos veiksmus (duomenų perdavimą, pateiktus užsakymus ar kt.), kurie Interneto svetainėse atliekami prisijungus naudojant Jūsų prisijungimo duomenis. Jūs negalite atskleisti savo slaptažodžio tretiems asmenims. Jei mūsų Interneto svetainėse teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie Interneto svetainės naudodamasis Jūsų prisijungimo duomenimis, mes laikome, kad prisijungėte Jūs. Jei prarandate prisijungimo duomenis, Jūs privalote nedelsiant informuoti mus apie tai paštu, telefonu, faksu ar elektroniniu paštu. Jūs esate atsakingas, kad Jūsų mums pateikti duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Jeigu pasikeičia Jūsų pateikti duomenys, Jūs turite nedelsdamas mus apie tai informuoti, pakeisdamas atitinkamus duomenis registracijos formoje ar, jeigu duomenys nėra nurodyti registracijos formoje, informuodamas mus apie tai elektroniniu paštu. Mes jokiu atveju nebūsime atsakingi už žalą, atsiradusią Jums dėl to, jog Jūs nurodėte neteisingus ar neišsamius asmens duomenis arba neinformavote mūsų jiems pasikeitus.

Privatumo politikos pakeitimai

Mes galime bet kada atnaujinti ar pakeisti šią Privatumo politiką. Tokia atnaujinta ar pakeista Privatumo politika įsigalios nuo jos paskelbimo mūsų Interneto svetainėje. Atnaujinę Privatumo politiką, informuosime Jus apie, mūsų nuomone, esminius pakeitimus paskelbdami juos Interneto svetainėje. Privatumo politikos apačioje pateikiama „Atnaujinimo data“ nurodo, kada Privatumo politika atnaujinta paskutinį kartą. Paskutinis Privatumo politikos atnaujinimas buvo atliktas 2019 m. Liepos 18 d

xDDDDDDDDD